Детска градина №10 "Слънчице"
град Добрич

Покана за участие в конкурс за детска рисунка на тема: „Слънчева фолклорна въртележка“

Покана за участие в конкурс за детска рисунка на тема: „Слънчева фолклорна въртележка“

ДГ №10 „Слънчице“ гр. Добрич, организира конкурс за детска рисунка посветен на 55 годишнината на детската градина.

Българският фолклор е неизчерпаема съкровищница от мъдрост, естетика и добродетели. Приобщаването на децата към националните ни ценности и традиции е залегнало още от влизането им в детската градина. Конкурсът има за цел да стимулира творческите и естетически умения, в него могат да участват деца на възраст 5 - 6 и 6 - 7 години. Всеки участник има право да участва с една творба, която да е формат А4, без паспарту. Техниките и материалите са по избор. На гърба на всяка творба да бъде изписано четливо:

Трите имена, група, възраст

Детска градина

E_mail , телефон за връзка

Всяка рисунка трябва да бъде придружена с попълнена и подписана Декларация за съгласие за събиране, използване, обраборване и съхранение на лични данни.

Получените творби ще бъдат оценявани от професионално жури.

Всеки участник в изложбата ще получи грамота за участие, а трите най-красиви фолклорни картини (първо, второ и трето място) в двете възрастови категории, ще получат и награди.

Краен срок за изпращане на рисунките: 30.04. 2023г. /ще важи и за пощенското клеймо/ на адрес:

гр. Добрич 9300

Ул „Даскал Димитър Попов“ № 1,

ДГ № 10 „Слънчице“

 за конкурса: „Слънчева фолклорна въртележка“

На 10.05. 2023г. ще бъдат обявени резултатите, а на 15.05. 2023г. ще бъде награждаването. Всички творби ще бъдат експонирани в двора на детската градина и публикувани на facebook страницата на ДГ №10 „Слънчице“, като по този начин ще се даде възможност на по-широк кръг от хора да се срещнат  с детското творчество.

Изпратените творби не се връщат, а организаторите си запазват правото да ги популяризират. Личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработвани и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съобразно българското законодателство.

Лице за връзка: Кремена Костова, тел: 0884311403.

Покана за участие в конкурс за детска рисунка на тема: „Слънчева фолклорна въртележка“ - Изображение 1

Прикачени документи

Декларация за лични данни