Детска градина №10 "Слънчице"
град Добрич

„Слънчева Фолклорна въртележка“, посветен на 55 годишнината на детската градина.

Уважаеми колеги, директори, мили деца,
Благодарим за Вашето участие в нашия конкурс за детска рисунка на тема:
„ Слънчева Фолклорна въртележка“,
посветен на 55 годишнината на детската градина.
Изключително удовлетворени сме от представените общо 105 рисунки от деца от детските градини на град Добрич, както и от детски градини от гр. Търговище, с. Българево и гр. Тервел, като във възрастова група 5 – 6 г. бяха получени - 57 рисунки, а във възрастова група 6 – 7 г. бяха получени – 48 рисунки.
Тричленно жури определи победителите в отделните възрастови групи.
Председател: Радослав Рудачев - художник, членове: Теодора Денкова – директор на Регионална библиотека „ Дора Габе“ гр. Добрич и г-жа Кремена Костова – директор на ДГ №10 „ Слънчице“. В двете възрастови групи са предвидени първо, второ и трето място, както и поощрителни награди. За всички участници ще има и грамоти за участие. Награждаването ще бъде на 15.05. 2023 г. / понеделник/ от 10:30 часа в двора на детската градина.
След обстоен преглед, журито се спря на следните детски творби:
➢ Възрастова група 5-6 г: Получени: 57 рисунки
1. Илина Христова Иванова – 5 г. ДГ № 1 „Веселушко“ гр. Търговище
2. Ниляй Мустафова Хасанова – 5 г., ДГ № 1 „Веселушко“ гр. Търговище
3. Фрея Георгиева Василева – 6 г. ДГ № 8 „Бодра смяна“ гр. Добрич
Поощрителна награда: Самуил Станиславов Цонков – 5 г. ДГ „Калиакра“ с. Българево
➢ Възрастова група 6-7 г. Получени: 48 рисунки
1. Николай Евгениев Гочев - 7 г. ДГ № 25 „Весела“ гр. Добрич
2. Никола Стоянов Желев – 7 г. ДГ № 26 „Звънче“ гр. Добрич
3. Виктор Радославов Михалев – 7 г. ДГ № 10 „Слънчице“ гр. Добрич
Поощрителна награда: Надежда Иванова Дойчева – 6 г. ДГ № 8 „Бодра смяна“ гр. Добрич
Благодарим на всички малки художници!
„Слънчева Фолклорна въртележка“,  посветен на 55 годишнината на детската градина. - Изображение 1

Прикачени документи

q.png