Детска градина №10 "Слънчице"
град Добрич

Съобщение за работата на детските заведения в Добрич през летните месеци.

Съобщение за работата на детските заведения в Добрич през летните месеци
Община град Добрич информира родителите, че през летните месеци ще работят всички детски ясли и детски градини на територията на общината.
Децата от четвърта подготвителна група, които през учебната 2021/2022 година ще постъпят в първи клас, ще бъдат изписани на 31.07.2021 г. По желание на родителите/настойниците, изписването може да се осъществи и по-рано.
Децата от детските ясли, които ще постъпят в детска градина през учебната 2021/2022 г., ще бъдат изписани на 31.08.2021 г.
Всички детски ясли и детски градини ще бъдат затворени от 01.09. до 14 .09.2021 г. за текущи ремонти и почистване и ще отворят врати на 15.09.2021 г.
Може да бъде изображение с дете и на закрито
 
 
 
Съобщение за работата на детските заведения в Добрич през летните месеци. - Изображение 1