Детска градина №10 "Слънчице"
град Добрич

Прием

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ДГ №10 „СЛЪНЧИЦЕ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г,

От 29.05.2020 до 15.06.2020 г.  всеки работен ден от 10:30 до 14:30 часа може да  запишете  Вашето дете,  прието в ДГ №10 Слънчице“ и да  платите  първоначална такса в размер на 57.28 лв.  

За записването е необходимо да представите всички  документи,   доказващи  посочените  от Вас в заявлението критерии. Документите трябва да са актуални към момента на подаването.

Родителите, подаващи документи са длъжни да използват лични предпазни средства- маски и ръкавици. Родители без предпазни средства няма да бъдат допускани в детската градина.

За да не се допуска струпване на хора в двора на детската градина е желателно родителите да се обадят предварително на тел. 058/593 030, за да заявят  дата и час за подаване на документите  на своето дете, в съответствие с посочения по-горе график. Ако  има повече   от един чакащ родител задължително се спазва физическа дистанция от 2 м.

От ръководството на ДГ №10 „Слънчице“