Детска градина №10 "Слънчице"
град Добрич

Екип

 
Име Фамилия Образование Длъжност Специалност Завършен ВУ Професионална - квалификационна степен

Кремена 

Костова  висше - магистър директор  ПНУП  ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Първо ПКС

Янка

Петкова висше счетоводител      

Росица

Моралийска висше старши учител  ПНУП  ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Велико Търново Четвърто ПКС

Мая

Скорчева висше - магистър учител  ПНУП  ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Трето ПКС

Татяна

Желязкова висше - магистър старши учител  ПУНУП ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Второ ПКС

Диляна

Йовева висше - магистър старши учител ПУП ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен

Второ ПКС

Димитричка

Георгиева висше - бакалавър старши учител  ПУНУП ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Второ ПКС

Венцислава

Палукова висше - бакалавър учител  ПУНУП ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Четвърто ПКС

Йорданка

Аурелова висше старши учител  ПУП  ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Второ ПКС

Цветелина

Димитрова - Генчева

висше - магистър

старши учител

ПУПЧЕ

ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Велико Търново

Трето ПКС

Маринела

Василева висше - магистър старши учител ПНУП ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Велико Търново

Второ ПКС

Гергана

Колева висше - професионален бакалавър учител  ПУПЧЕ ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Четвърто ПКС

Даниела

Генчева висше - магистър старши учител  ПНУП ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Четвърто ПКС

Мима

Йорданова висше - бакалавър старши учител  ПУНУП ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Второ ПКС
Антоанета Донева  средно-специално Завеждащ административна служба      
Стелияна Стоянова средно-образование помощник -  възпитател       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Силвия Петрова  средно-образование помощник -  възпитател      помощник - възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Кирилка Минчева  средно-образование помощник -  възпитател       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Еленка Михайлова  средно-образование помощник -  възпитател       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Величка Иванова  средно-образование помощник -  възпитател       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Красимира Алексиева  средно-образование помощник - възпитател       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Павлета Няголова  средно-образование готвач       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Светлана Кирякова  средно-образование помощник - готвач       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
      огняр       
Дарина Денчева  средно-образование медицинска сестра