Детска градина №10 "Слънчице"
град Добрич

Екип

 
Име Фамилия Образование Длъжност Специалност Завършен ВУ Професионална - квалификационна степен

Пенка

Миланова висше директор     Първо ПКС

Янка

Петкова висше счетоводител      

Росица

Моралийска висше старши учител     Четвърто ПКС

Мая

Скорчева висше учител      

Татяна

Желязкова висше - магистър старши учител   ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Четвърто ПКС

Диляна

Йовева висше - магистър учител ПУП ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен

Четвърто ПКС

 

Димитричка

Георгиева висше - бакалавър старши учител   ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Четвърто ПКС

Венцислава

Палукова висше - бакалавър учител   ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен  

Йорданка

Аурелова висше старши учител      

Цветелина

Димитрова - Генчева висше - магистър учител   ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Велико Търновf  

Маринела

Василева висше - магистър старши учител НПУП ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Велико Търново

Четвърто ПКС

 

Гергана

Колева висше - бакалавър учител   ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен  

Станка

Петрова висше - старши учител     Четвърто ПКС

Мима

Йорданова висше - бакалавър учител   ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Четвърто ПКС

Веселина

Енчева висше учител по музика      
Антоанета Донева   Завеждащ административна служба      
Денка Стефанова   помощник -  възпитател      
Добринка Иванова   помощник -  възпитател      
Кирилка Минчева   помощник -  възпитател      
Еленка Михайлова   помощник -  възпитател      
Величка Иванова   помощник -  възпитател      
Красимира Алексиева   помощник - възпитател      
Павлета Няголова   готвач      
Светлана Кирякова   помощник - готвач      
      огняр      
Дарина Денчева   медицинска сестра