Детска градина №10 "Слънчице"
град Добрич

Екип

 
Име Фамилия Образование Длъжност Специалност Завършен ВУ Професионална - квалификационна степен

Пенка

Миланова висше директор    ВПИ-Благоев град Първо ПКС

Янка

Петкова висше счетоводител      

Росица

Моралийска висше старши учител  ПНУП  ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Велико Търново Четвърто ПКС

Мая

Скорчева висше - магистър учител  ПНУП  ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен  

Татяна

Желязкова висше - магистър старши учител  ПУНУП ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Четвърто ПКС

Диляна

Йовева висше - магистър учител ПУП ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен

Четвърто ПКС

 

Димитричка

Георгиева висше - бакалавър старши учител  ПУНУП ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Четвърто ПКС

Венцислава

Палукова висше - бакалавър учител   ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен  

Йорданка

Аурелова висше старши учител    ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен  Второ ПКС

Цветелина

Димитрова - Генчева висше - магистър учител   ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Велико Търново  

Маринела

Василева висше - магистър старши учител ПНУП ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Велико Търново

Четвърто ПКС

 

Гергана

Колева висше - професионален бакалавър учител  ПУПЧЕ ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен  

Райна

Михалева висше - магистър учител  ПНУП ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен  

Мима

Йорданова висше - бакалавър учител  ПУНУП ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Шумен Четвърто ПКС

Веселина

Енчева висше учител по музика      
Антоанета Донева  средно-специално Завеждащ административна служба      
Денка Стефанова средно-образование помощник -  възпитател       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Добринка Иванова  средно-образование помощник -  възпитател       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Кирилка Минчева  средно-образование помощник -  възпитател       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Еленка Михайлова  средно-образование помощник -  възпитател       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Величка Иванова  средно-образование помощник -  възпитател       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Красимира Алексиева  средно-образование помощник - възпитател       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Павлета Няголова  средно-образование готвач       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
Светлана Кирякова  средно-образование помощник - готвач       помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
      огняр      
Дарина Денчева  средно-образование медицинска сестра