Детска градина №10 "Слънчице"
град Добрич

Мисия и визия

МИСИЯ:

Осигуряване на здравословна и образователна среда за качествено образование и личностно развитие на всяко дете.

ВИЗИЯ:

Утвърждаване на ДГ „Слънчице“ като образец на съвременна детска градина, осигуряваща на всяко дете сигурност, толерантност и равен шанс за личностно развитие и подготовка за училище и живота, чрез използване на съвременна, интерактивна образователна среда и позитивно педагогическо взаимодействие .
Усъвършенстване професионалната компетентност и повишаване квалификационния статус на учителите, за поддържане на творческия дух и мотивация, и емоционална удовлетвореност от резултатите.
Ползотворно взаимодействие между деца, родители и учители на основата на взаимното доверие, разбиране и сътрудничество .