Детска градина №10 "Слънчице"
град Добрич

Обществен съвет

СТАНИСЛАВА КРЪСТЕВА - председател

Членове:

  • КАРОЛИНА ДИНОЛОВА
  • ВАНЯ ИВАНОВА
  • ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
  • ГИНКА МИТЕВА
  • Резервни членове:
  • Д-Р  ЕМИЛИЯ БАЕВА
  • ДОБРОМИР ПЕЕВ
  • ЖЕНЯ ПАНАЙОТОВА
  • ХРИСТИНА ДИМОВА